ExcelKlus heet sinds 12 februari 2016 Jazetti. U kunt onze vernieuwde website via deze link bereiken: https://www.jazetti.com.

Disclaimer

De informatie die op deze website wordt weergegeven is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en gericht op gebruikers in Nederland en België. Bij het gereedmaken van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) actueel, volledig of accuraat is.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.